Affidavits of Candidates Ac wise
240-SIKANDRA
1. GORIJA CHAUDHARY
2. REKHA DAS
3. SUDHIR KUMAR ALIAS BANTY CHAOUDHARY
   4. SUBHASH CHANDRA BOSH
5. GOLDEN KUMAR
6.JAGDISH PRASAD DAS
7.RAVISHANKAR PASWAN
8.SHIV SHANKAR PRASAD CHAUDHARY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     241- JAMUI    
1. AJOY PRATAP
2. PRAMOD KUMAR MANDAL
3. RUPESH KUMAR SINGH
4. VIJAY PRAKASH
5. MD ABDUL BAKI
6. BALDEO PRASAD BHAGAT
7. BHOLA SAW
8. AJAY MANDAL
9. ANIL KUMAR SINGH
10. KAMLESHWARI YADAV
11. DEVENDRA YADAV
12. DHARAMVIR BHADORIYA
13. MAHAVIR YADAV
14. RABINDRA KUMAR MANDAL
15. VIKASH CHANDRA SINGH
16. SANJEET PANDEY
 
     242- JHAJHA    ; 
1. AVID KAUSAR
2. DAMODAR RAWAT
3. RABINDRA YADAV
4. SHIV SHANKAR SINGH
5. AMRJEET KUMAR SINGH
6. UMA SHANKAR BHAGAT
7. KAILASH GOSAI
8. MD. ZIAUL HAQUE  ANSARI
9. MAKASUD ANSARI
10.MURARI PRASAD
11. VIJAY RAM
12. BINOD PRASAD YADAV
13. SANJAY KUMAR SINHA
14. SURYA VATS
 
 
 
    243- CHAKAI 
 
1. JOWANA HOSDHA
2. VIJAY KUMAR SINGH
3. SAVITRI DEVI
4. DHARMENDRA SINHA
5. NEPALI SINGH
6. MANOJ KUMAR PANDEY
7. RAJENDRA YADAV
8. ABHINAV SINGH
9. NANDU YADAV
10. BAJRANG BIHARI SINGH
11. VIRENDRA KUMAR
12.SUMIT KUMAR SINGH